tameMe

ZÁVET

MANUÁL

Ja, dolupodpísaný/á

týmto pre prípad mojej smrti

prenechávam môjmu závetnému dedičovi

celý môj majetok, ktorý vlastním ku dňu svojej smrti.

V , dňa .Prvý svedok

V , dňa .Druhý svedok

V , dňa .Vypracoval: Balance Counsels, s.r.o., Advokátska kancelária www.balancecounsels.sk email: balance.counsels@pm.me Mgr. Simona Uhrinová, konateľka a advokátka

Powered by:

Paralelná Polis

This work is licensed under a CC0 1.0 Universal